ที่อยู่ : 135 หมู่ 3 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ : 054-718032

หมายเลขโทรสาร : 054-718034

Facebook: https://www.facebook.com/ท่าวังผาพิทยาคม

Website : http://tp.ac.th/

E-mail : admin@tp.ac.th